Sibutril 15mg 30szt

Sibutril 15mg 30sztuk opakowanie 

 2 Blistry w opakowaniu każdy po 15 Kapsułek

 299,00  195,00
Ilość :

Kategorie:

Opis

Co to jest lek Sibutril i w jakim celu się go stosuje
Substancją czynną leku Rx Sibutramine jest sybutramina- inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny działająca głównie poprzez metabolity M1 i M2. Działanie leku polega na zwiększaniu poposiłkowego uczucia sytości oraz zwiększaniu wydatku energetycznego, prawdopodobnie w wyniku wzmożonej termogenezy co powoduje utratę wagi u pacjentów z nadwagą nie poddającą się niefarmakologicznym sposobom leczenia.

Wskazaniem do stosowania leku
Pomocniczo, w połączeniu z dietą w leczeniu:
• otyłości u pacjentów, u których wskaźnik masy ciała (BMI – Body Mass Index) wynosi 30 kg/m2 lub więcej,

• nadwagi (BMI 27 kg/m2 lub większe) u pacjentów, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka, jak cukrzyca typu 2, zaburzenia gospodarki lipidowej. Stosowanie leku jest wskazane tylko u tych pacjentów, u których metodami niefarmakologicznymi nie uzyskano zmniejszenia masy ciała w stopniu wystarczającym, tj. 5 kg w ciągu 3 miesięcy.

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią:
Stosowanie w czasie ciąży:
Sybutraminy nie należy stosować w czasie ciąży.
Stosowanie środków odchudzających nie jest zalecane w czasie ciąży, dlatego kobiety w wieku rozrodczym leczone sybutraminą powinny stosować skuteczną antykoncepcję oraz poinformować lekarza prowadzącego, jeśli zajdą w ciążę lub zamierzają zajść w ciążę w czasie leczenia. Brak jest udokumentowanych badań u ludzi, natomiast wyniki badań prowadzonych na ciężarnych królikach wykazują wpływ sybutraminy na reprodukcję.
Stosowanie w czasie karmienia piersią:
Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
W trakcie stosowania sybutraminy może wystąpić pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń będących w ruchu.

Stosowanie innych leków:
• Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
• Leki hamujące metabolizm sybutraminy: ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna, cyklosporyna i cymetydyna mogą zwiększać jej stężenie we krwi oraz nasilać objawy niepożądane (zwiększenie częstości akcji serca średnio o 2,5 uderzenia na minutę).
• Metabolizm sybutraminy mogą przyspieszać następujące leki: rifampicyna, antybiotyki makrolidowe, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i deksametazon.
• Leki zwiększające wychwyt zwrotny serotoniny (przeciwmigrenowe, np. sumatriptan, dihydroergotamina), opioidy (pentazocyna, meperydyna, petydyna, fentanyl, dekstrometorfan) stosowane łącznie z sybutraminą mogą być przyczyną powstania tzw. zespołu serotoninowego wymagającego natychmiastowej interwencji lekarskiej. Jego początkowe objawy to: niepokój, osłabienie mięśniowe, dezorientacja, niezborność ruchów, zaburzenia mowy. Później dołączyć się mogą wysoka gorączka, rozszerzenie źrenic, obfite pocenie się, wymioty i tachykardia, a nawet utrata przytomności.
• Ponieważ sybutramina hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, nie powinna być stosowana wspólnie z lekami zwiększającymi stężenie serotoniny w mózgu.
• Ze względu na brak danych dotyczących interakcji sybutraminy z lekami przyspieszającymi czynność serca i podnoszącymi ciśnienie krwi, równoczesne stosowanie tych leków wymaga zachowania ostrożności (dotyczy to niektórych leków przeciwkaszlowych, stosowanych w przeziębieniu, przeciwalergicznych i przeciwobrzękowych zawierających m.in. efedrynę i pseudoefedrynę i niektórych leków zmniejszających przekrwienie np. ksylometazolin).
• Sybutramina nie zmniejsza skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych.
• Należy pamiętać, że picie alkoholu jest sprzeczne z zaleceniami dietetycznymi.
• Brak danych na temat równoczesnego podawania sybutraminy z orlistatem.
• Dwa tygodnie powinny upłynąć pomiędzy zakończeniem terapii sybutraminą a rozpoczęciem stosowania inhibitorów MAO.

Jak stosować lek Sibutril:
Lek Zelixa należy stosować zgodnie zaleceniami lekarza.
Dorosłym początkowo podaje się 10 mg na dobę, z odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody), niezależnie od posiłku, najlepiej rano. Tabletki nie należy żuć ani rozgryzać.
U pacjentów, u których nie nastąpiło zmniejszenie masy ciała przynajmniej o 2 kg w ciągu 4 tygodni, dawkę dobową sybutraminy można zwiększyć do 15 mg. Nie zaleca się stosowania dawek większych niż 15 mg na dobę.
Leczenie trwa 3 miesiące. Można je wydłużyć do 1 roku u tych pacjentów, u których zmniejszenie masy ciała po około 3 miesiącach leczenia wynosi, co najmniej 5% początkowej masy ciała. Leczenie należy zaprzestać u tych pacjentów, u których doszło do zwiększenia masy ciała w trakcie leczenia.
Nie należy stosować leku dłużej niż 1 rok.
Warunkiem utrzymania zmniejszonej masy ciała po odstawieniu leku jest utrwalanie u pacjentów w trakcie leczenia sybutraminą właściwych nawyków żywieniowych zgodnie z zasadami leczenia otyłości, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do ponownego zwiększenia masy ciała. Po odstawieniu leku konieczne są dalsze konsultacje lekarza prowadzącego.

W przypadku zażycia większej dawki leku Sibutril, niż zalecana:
W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłoczne zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie istnieje specyficzny sposób leczenia, ani antidotum w przypadku przedawkowania leku.
W takiej sytuacji stosuje się ogólnie przyjęte metody postępowania, tj. utrzymywanie podstawowych czynności życiowych układu krążenia, oddechowego i nerwowego. Wczesne zastosowanie węgla aktywowanego może opóźnić wchłanianie leku. Korzystne może być
płukanie żołądka. W przypadku podwyższonego ciśnienia tętniczego lub tachykardii można ostrożnie zastosować leki blokujące receptory ß-adrenergiczne.

W przypadku pominięcia dawki leku :
Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem , może wystąpić:
Lek Rx Sibutramine jest stosowany w leczeniu otyłości, przerwanie leczenia nie powoduje dodatkowych następstw.

Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane leku występują na ogół na początku leczenia a ich częstotliwość i nasilenie zmniejsza się z upływem czasu, nie są one ciężkie i nie powodują konieczności zaprzestania terapii.
Układ sercowo-naczyniowy
często – tachykardia, kołatanie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi / nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń (uderzenia gorąca)
Układ pokarmowy
bardzo często – utrata apetytu, zaparcia
często – nudności, nasilenie dolegliwości związanych z guzkami krwawniczymi
Ośrodkowy układ nerwowy
bardzo często – suchość w ustach, bezsenność
często – zawroty głowy, parestezje, bóle głowy, niepokój
Skóra
często – potliwość
Narządy zmysłów
często – zaburzenia smaku
Układ sercowo-naczyniowy:
Obserwowano zwiększenie spoczynkowego i rozkurczowego ciśnieniu krwi średnio o 1-3 mm Hg i zwiększenie częstości akcji serca średnio o 3-5 uderzeń na minutę.
W pojedynczych przypadkach nie można wykluczać większego wzrostu ciśnienia krwi i częstość akcji serca. Z reguły znaczący wzrost ciśnienia krwi i tętna występuje w pierwszych 4-12 tygodniach terapii. W takich przypadkach należy przerwać leczenie.

Przechowywanie leku
Preparat przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, tj. 15oC-25oC.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkty powiązane